Ekos Řevnice, spol. s r.o.


OTEVÍRACÍ DOBA

PO 9.00 – 11.00
ST 13.00 – 15.00
PÁ 13.00 – 15.00

Pro občany Řevnic
(do limitu bez poplatku)
ÚT 15.00 – 18.00
NE 9.00 – 12.00


!!!AKTUALITY!!!


Dnes 1.6.2016 dojde mezi 12:00 a 16:00 k odstavce v dodávkách pitné vody z důvodu provádění přepojování potrubí horního tlakového pásma. Za způsobené komplikace se omlouváme. EKOS Řevnice


Svoz nebezpečného odpadu v roce 2016 proběhne 14.5.2016 a 15.10.2016 9:00 - 11:00 u sběrného místa tříděného odpadu za obchodím domem COOP (u Pošty).

Oznamujeme, Zastupitelstvo města Řevnice na svém zasedání č.9 dne 23.11.2015 rozhodlo, že od 1.1.2016 dojde ke změně ceny vodného a stočného. Nová cena za m3 pitné vody bude 37,61,- Kč vč. 15% DPH.Za m3 stočného bude fakturováno 36,80,- Kč vč. 15% DPH.

Oznamujeme, že od 1.7.2015 došlo v EKOSU ke změně banky a čísel účtů:
číslo: 123253809/0300 je nahrazeno číslem 3906427389/0800
číslo: 238999029/0300 je nahrazeno číslem 3906418319/0800


POZOR. Na základě rozhodnutí RM č. 117 se s platností od 11.8.2013 mění podmínky pro uložení odpadu na Sběrném dvoře. Více zdeOd 1.7.2015 začíná platit nový ceník palivového dřeva štípané dřevo

a metrové dřevo


Vodné a stočné - smlouvy ke stažení

Nyní máte možnost stáhnout si zde smlouvy na vodné a stočné.


V případě převodu smlouvy na nového odběratele je třeba vyplnit přiložený formulář zde


Aktuální rozbory vody v řevnickém vodovodu naleznete zde

Aktuální rozbory vody v řevnickém vodovodu v oblasti za vodou naleznete zde

Podrobná kalkulace vodného a stočného pro rok 2016 je ke stažení zde

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015 zde

Prodej palivového dřeva

Palivové dřevo tvrdé nebo měkké, štípané v délkách od 25 cm do 50 cm. Objednávky v pracovní době na číslech 257 720 090 nebo 702 041 426
Ceny jsou uvedeny v ceníku.

PROVOZNÍ DOBA

Sběrný dvůr je provozován v areálu bývalé skládky komunálního odpadu Na Bořích. Lze odevzdávat komunální odpad, objemný odpad, směsný stavební a demoliční odpad, sklo, plasty a pneumatiky.
Platby za uložení odpadu v tuto dobu se řídí platným ceníkem.

Provozní doba sběrného dvora:
Pondělí 9 - 11 hodin
Středa 13 - 15 hodin
Pátek 13-15 hodin


Provozní doba EKOSu, uzavírání smluv na vodu a kanalizaci, reklamace, placení vodného a stočného
Pondělí 9 - 11 hodin
Středa 13 - 15 hodin
Pátek 13-15 hodin


Provozní doba SD pro občany Řevnic s možností čerpání limitu na bezplatné uložení stavebního, komunálního a velkoobjemového odpadu. Dále během této doby je možné přijmout od občanů Řevnic bezplatně biologický odpad, tonery, drobný elektroodpad, plasty, sklo, papír atp.
Neděle 9.00 - 12.00
Podrobnosti o cenách jsou uvedeny v ceníku


Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2014 je ke stažení zde.


Výroční zpráva za rok 2013 je ke stažení zde.


Výroční zpráva za rok 2012 je ke stažení zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ekos Řevnice, spol. s r. o. 2010
 
Služby